Actualiteit
Sint-Jan Berchmanscollege - Collegelaan 1 - 3600 Genk - tel 089 57 40 00 - info@sjbgenk.be

Bezoek patroonheilige Jan Berchmans aan de eerstejaars naar aanleiding van zijn naamfeest!

Vrijdag 24 november. De eerstejaars hebben zoals gewoonlijk les , totdat deze abrupt gestoord wordt door een man, getooid in een Jezuiëtenkleed en geflankeerd door twee vrouwen. De verbazing en geamuseerde blik valt van het gezicht van onze jongste leerlingen af te lezen. Wat is hier ‘in godsnaam’ de bedoeling van?!

Blijkt dat de patroonheilige van de studerende jeugd, Jan Berchmans, de moeite heeft genomen om elke klas van het eerste jaar in hoogsteigen persoon te bezoeken. Een reïncarnatie die kan tellen, blijkt kort nadien. De leerlingen vernemen immers dat deze Vlaming, geboren in Diest, al op 22-jarige leeftijd stierf in 1621.Gedurende zijn leven had hij wel bijzonder veel mensen geraakt en geïnspireerd, in de eerste plaats omwille van zijn niet aflatende inzet en engagement naar de anderen toe. Alles wat Jan deed, deed hij met liefde en toewijding. Klagen deed hij nooit. Integendeel, bij anderen een lach op hun gezicht toveren door zijn blijmoedige kijk op het leven, dàt lag hem veel beter.

Tijdens het 10 minuten durende bezoek schetst Jan ook een beeld van zijn moeilijke jeugd, waarin hij als oudste van vijf kinderen op zesjarige leeftijd al de verantwoordelijkheid nam om zijn zieke moeder zo vaak mogelijk te ontlasten. Hij nam zijn broertjes en zusjes mee de Diestse straten in, waar hij hen bezighield met o.m. het vertellen van verhalen, opdat moeder meer rust zou hebben. Helaas, toen Jan pas ingetreden was bij de Jezuïetenorde, stierf zijn moeder. Hij was toen 17 jaar. Een paar jaar nadien overleed ook Jans vader, toen zijn filosofiestudies net begonnen waren.

Omdat Jan een uitmuntend student bleek te zijn, vroegen zijn oversten hem of hij zijn studies in Rome wilde verderzetten. Zo geschiedde, na een voettocht van dik twee maanden arriveerde hij in de Italiaanse hoofdstad. Hier maakte hij ook bijzonder veel indruk bij iedereen die hem ontmoette. Als bijnaam kreeg hij ‘Frater Hilarisch’, omdat hij zoals hierboven al eens vermeld, de gave bezat om mensen gelukkig(er) te maken door zijn nabijheid.

Helaas, Jans niet aflatend altruïsme heeft zijn eigen vroegtijdig levenseinde bespoedigd. Zijn eigen gezondheid kwam voor hem op de laatste plaats, en zo gebeurde het dat een niet verzorgde longontsteking, samen met dyfterie, Jan fataal werd op 8 augustus 1621.

In 1888 verklaarde paus Leo XIII Jan Berchmans heilig, als eerste Belg.

Voor het einde van het bezoek werd er samen met de leerlingen een lied gezongen waarin Jans biografie verweven zat.Nu werd ook duidelijk welke rol de begeleidende dames speelden. De ene als volleerd gitariste, de andere een enthousiaste fotografe.

Verschillende scholen in Vlaanderen zijn naar hem genoemd , maar de leerlingen van het Genkse Sint-Jan Berchmanscollege (voor het laatste jaar onder deze benaming) hebben nu zeker een streepje voor in hun kennis van de patroonheilige.

Rudi Joris

Recente artikels

Over Sint-Jan Berchmanscollege Genk

Het Sint-Jan Berchmanscollege staat synoniem voor kwaliteitsvol onderwijs en biedt een goed onderbouwde studiebegeleiding voor iedereen en studiebegeleiding op maat voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met studieproblemen of leerstoornissen.

De uitstekende slaagcijfers van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs en het feit dat velen van hen een verantwoordelijke functie opnemen in onze maatschappij zijn het beste bewijs dat het pedagogisch project dat we op onze school trachten te realiseren zijn vruchten afwerpt.

Contact

Sint-Jan Berchmanscollege
Collegelaan 1
3600 Genk
tel 089 57 40 00
fax 089 57 40 01
info@sjbgenk.be

Website by Brainlane