Contact
Sint-Jan Berchmanscollege - Collegelaan 1 - 3600 Genk - tel 089 57 40 00 - info@sjbgenk.be

Stage in SJB

Binnen onze scholengemeenschap hanteren we éénzelfde aanvraagprocedure. Een aanvraag voor stage kan enkel ingediend worden via de opleidingsinstituten. Zij worden dan door het opleidingsinstituut gezamenlijk aan de coördinerend directeur bezorgd. De scholengemeenschap Sint-Maarten beantwoordt geen individuele vragen van studenten.

De heer Guy Geukens, coördinerend directeur
Collegelaan 9
3600 Genk
info@sgsintmaarten.be

Je vindt hieronder voor de volgende functies een PDF-bestand dat je kan downloaden.
Elk PDF-bestand bevat 3 documenten:

Alvorens je stage aan te vatten, moet je dit document bij de stagecoördinator -ingevuld en ter kennisname ondertekend- afgeven.

Bijlagen:

Over Sint-Jan Berchmanscollege Genk

Het Sint-Jan Berchmanscollege staat synoniem voor kwaliteitsvol onderwijs en biedt een goed onderbouwde studiebegeleiding voor iedereen en studiebegeleiding op maat voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met studieproblemen of leerstoornissen.

De uitstekende slaagcijfers van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs en het feit dat velen van hen een verantwoordelijke functie opnemen in onze maatschappij zijn het beste bewijs dat het pedagogisch project dat we op onze school trachten te realiseren zijn vruchten afwerpt.

Contact

Sint-Jan Berchmanscollege
Collegelaan 1
3600 Genk
tel 089 57 40 00
fax 089 57 40 01
info@sjbgenk.be

Website by Brainlane