vzw KASOG
Sint-Jan Berchmanscollege - Collegelaan 1 - 3600 Genk - tel 089 57 40 00 - info@sjbgenk.be

Troeven

1. Een zeer ruim onderwijsaanbod

De 4 KASOG-scholen hebben een zeer ruim onderwijsaanbod, met heel wat abstracte en theoretisch sterke richtingen naast meer toegepaste of praktische richtingen. Deze richtingen zijn gegroepeerd in de volgende onderwijsvormen:

2. Grote professionaliteit door samenwerking

Dankzij de samenwerking op het vlak van leerling- en studiebegeleiding, kunnen de KASOG-scholen de leerlingen optimaal begeleiden in de richting die het best aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. Wij hebben voortdurende aandacht voor het stimuleren van ieders talenten op zoveel mogelijk domeinen. Op die manier krijgen de leerlingen een optimale voorbereiding op hun verdere studies (aan de universiteit of in andere vormen van hoger onderwijs) of op de arbeidsmarkt.

Hierbij worden de ouders niet vergeten. De KASOG-scholen hechten veel belang aan een goede samenwerking met de ouders. Ouders, school en leerlingen zijn volwaardige partners in het opvoedings- en leerproces.

Onze samenwerking op materieel vlak zorgt ervoor dat we voor de aankopen van didactisch materiaal voordelige aanbiedingen krijgen die ons toelaten onze scholen zeer goed uit te rusten, zodat de leerlingen in de beste omstandigheden hun onderwijsloopbaan kunnen doorlopen.

Voor verdere info over de principes van KASOG vzw verwijzen we naar de visietekst.

Over Sint-Jan Berchmanscollege Genk

Het Sint-Jan Berchmanscollege staat synoniem voor kwaliteitsvol onderwijs en biedt een goed onderbouwde studiebegeleiding voor iedereen en studiebegeleiding op maat voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met studieproblemen of leerstoornissen.

De uitstekende slaagcijfers van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs en het feit dat velen van hen een verantwoordelijke functie opnemen in onze maatschappij zijn het beste bewijs dat het pedagogisch project dat we op onze school trachten te realiseren zijn vruchten afwerpt.

Contact

Sint-Jan Berchmanscollege
Collegelaan 1
3600 Genk
tel 089 57 40 00
fax 089 57 40 01
info@sjbgenk.be

Website by Brainlane